Hogyan legyek támogató

A CSNKC támogatásához többféle segítséget is elfogadunk és mindnek örülünk. Ezúton köszönjük a támogatást régebbi partnereinknek!

 

Támogassuk együtt a csurgói női kézilabdát! Mindenki számít...

Támogatási lehetőségek:

 


 

Önkéntes munkával segítek

A Csurgói Női Kézilabda Club folyamatosan keresi azokat az önkénteseket, akik lelkesen és kitartóan segíteni szeretnének városunk női csapatának önkéntes segítőként (pl. fotózás, online közvetítés laptopról hazai és idegenbeli mérkőzéseken, videószerkesztés, csapatépítő tréning szervezés, egyéb operatív feladatok, stb.).

A jelentkezőket kérjük írjanak az info@csnkc.hu email címre és vegyék fel velünk a kapcsolatot!

Az ország egyik legkiemelkedőbb utánpótlásnevelő egyesületeként nem hagyjuk veszni a közös eddigi sikereinket, megbecsülve tradícióinkat, széles együttműködést kialakítva számítunk minden önkéntes segítőre és hálásan megköszönjük előre is önzetlen szerepvállalásukat.  

 


 

Társasági adó (TAO) felajánlásával támogatom!

 A Csurgói Női Kézilabda Club folyamatosan keresi azokat a cégeket, vállalkozásokat, vállalatokat - leendő támogatóinkat, szponzorainkat - akik a Magyar Országgyűlés által 2011. június 27-én elfogadásra került a 2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról; kulcsfontosságú része A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló törvény értelmében a Csurgói Női Kézilabda Clubot (CSNKC) kívánja támogatni.

A fenti törvény lehetővé teszi:

5 látványcsapat-sportág (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong) támogatását a társasági adókötelezettség legfeljebb 70%-áig, 

- társaságiadó-kedvezményt kapnak azok a vállalkozások, amelyek élnek a támogatás lehetőségével.
- július 1-jén a Magyar Közlönyben megjelent a társasági adókedvezmények részleteit szabályozó 107/2011. (VI.30.) kormányrendelet és a 39/2011 (VI.30.) NEFMI rendelet. 
 
Ki adhat támogatást? (támogatók köre)
- minden nyereséges, társasági adót fizető magyar vállalkozás (kivéve az állami tulajdonú Tao-alanyt).
 
Milyen formában adható a támogatás? (támogatás formája)
- visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott eszköz (könyvértéken), nyújtott szolgáltatás (bekerülési értéken). 
- a támogatás (juttatás) összege vállalkozói tevékenység érdekében felmerült költségnek, rendkívüli ráfordításnak minősül- nem növeli meg a társasági adó alapját.
 
Kiknek adható a támogatás? (kedvezményezettek köre)
- a látvány-csapatsport országos szakszövetségei,
- a látvány-csapatsport országos szakszövetsége tagjaként működő amatőr sportszervezetek- köztük a szakszövetség tagjaként működő sportiskolák- és diáksport egyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezetek,
- a látvány-csapatsport országos szakszövetsége tagjaként működő hivatásos sportszervezetek,
- felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását végző amatőr egyesületek,
- a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványok,
- a sport stratégiai fejlesztését szolgáló sportköztestület (MOB).
 
Mire adható a támogatás?
- utánpótlás-nevelési feladatok ellátására,
- versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatására,
- személyi jellegfű ráfordításokra,
- tárgyi eszköz beruházásra, felújításra, ide értve a biztonsági követelmények, teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztést,
- képzéssel összefüggő feladatokra.
 
Milyen mértékben használható fel a támogatás az egyes területeken?
A támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott jóváhagyott sportfejlesztési programjában szereplő:
- utánpótlása-fejlesztésre fordítandó tárgyévi kiadásainak és versenyeztetéssel összefüggő költségeinek 90%-át,
- tárgyévi személyi jellegű ráfordításainak 50%-át (hivatásos sportszervezet esetén ún. de minimis támogatásként nyújtható),
- tárgyévi beruházási, felújítási, infrastruktúra-fejlesztési értékének 70%-át,
- tárgyévi képzési feladatival összefüggő kiadásainak 
1. általános képzés esetén 60%-át,
2. szakképzés esetén 25%-át.
 
A támogatás előnyei:
- A vállalkozás, vagy a társaság leírhatja a támogatás összegét adóalapjából, majd a csökkentett adóalapból még a támogatás mértékével egyező adókedvezményt is igénybe vehet. 
- adókedvezmény vehető igénybe, hiszen a felajánlott összeg mértékével csökkenthető a támogatást adó cég adóalapja. 
Vagyis kétfajta adókedvezményt érvényesíthetnek a cégek:
- a támogatás összegét elszámolhatják költségként (csökkentve így az adóalapot)
- a csökkentett adóalap után kiszámított társasági adóból levonható a támogatás teljes összege.
Összességében ez egy reálhozammal járó befektetési forma, mögötte határozott társadalmi felelősségvállalással a sport közvetlen és közvetett értékeinek/céljainak elősegítése érdekében.
 
Lépések: (Hogyan adható a támogatás?)
1. lépés: a támogatásra jogosult szervezet sportfejlesztési programját a sportági szakszövetség vagy a sportigazgatási szerv jóváhagyja. 
2. a jóváhagyott programban szereplő területekre a támogatásra jogosult támogatókat keres, s az őt támogatni kívánó vállalkozással támogatási jogviszonyt létesítve támogatási kérelmet nyújt be.
3. a sportági szakszövetség vagy a sportigazgatási szerv a kérelmet jóváhagyva kiállítja a támogatási igazolást, s elküldi mindkét félnek.
4. támogatási igazolás birtokában a Támogató a támogatás összegét átutalja a Támogatott bankszámlájára.
5. a Támogató a támogatás összege után járó társaságiadó-kedvezményt legkorábban a december 20-i kötelező feltöltésből levonhatja, vagy a május 31-i bevallásban visszaigényelheti, feltéve, hogy a támogatást december 31-ig át is utalja.
Az adókedvezmény csak a támogatás pénzügyi folyósítását követően érvényesíthető: ha az érvényesíthető adókedvezmény mégsem biztosítana kellő fedezetet, az adókedvezményt három évig tovább lehet vinni.
 
 
A Magyar Kézilabda Szövetség által a Csurgói Női Kézilabda Club pályázatára megítélt pályázati összegre való jogosultság megszerzését követően azonban – következő lépésként – szükséges megnyerni a fent említett feltételeknek megfelelőe cégeket, vállalatokat arra vonatkozóan, hogy ahelyett,hogy társasági adójuk 70%-át a NAV adófolyószámlájára fizetik be, támogassák a csurgói női kézilabdát, annak országos hírű utánpótlás nevelését illetve ezzel egyidejűleg a dél-dunántúli - egyik leghátrányosabb helyzetű régió -, kézilabda sportág fejlődését.
 
Mások mellett a Csurgói Női Kézilabda Club saját nevelése volt: 
 
 
Balogh Beatrix, Simics Judit magyar válogatott olimpikonok, Pális Lívia magyar ifjúsági, junior, felnőtt  B válogatott és Kovacsics Anikó magyar junior és felnőtt válogatott és még sokan mások..
 
A társadalmi szerepvállaláson felül további előnyt jelent a Támogató részére, hogy sportszervezetünknek adott támogatása, vállalkozásában egyrészt ráfordításként elszámolható (csökkentve az adóalapot) emellett a támogatás összegével a társasági adófizetési kötelezettség is csökkenthető (azaz a csökkentett adóalap után kiszámított társasági adóból is levonható a támogatás teljes össszege).
 
Mindezt az alábbi számszaki példákkal tudjuk bemutatni:
(10%-os társasági adókulcsot feltételezve)
 
  Támogat Nem Támogat
Üzemi eredmény 2000 2000
Sporttámogatás 100 0
Társasági adóalap 1900 2000
10% társasági adó 190 200
Adókedvezmény  100 0
Adófizetési kötelezettség 90 200
Adózás utáni eredmény 1810 1800
Megtakarítás 10 0
Következő évi előleg 90 200
 
 
Ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a Támogató részéről,
 
- az adókedvezmény legfeljebb a fiezetendő adó 70%-ig érvényesíthető
- az adókedvezmény más társasági adókedvezményekkel együtt is igénybe vehetőek de a 70%-os korlátot figyelembe kell venni ebben az esetben is
- amennyiben nincs elég adófizetési kötelezettsége, akkor a kedvezmény legfeljebb 3 évre továbbvihető
 
Hogyan adható támogatás a társasági adó terhére a Csurgói Női Kézilabda Clubnak:
 
1. A támogatásra jogosult sportszervezet támogatási jogviszonyt létesít az őt támogatni kívánó vállalkozásokkal. 
2. A támogatásra jogosult sportszervezet támogatási kérelmet nyújt be a sportági szakszövetséghez.
3. A sportági szakszövetség a kérelmet jóváhagyva kiállítja a támogatási igazolást, s elküldi mindkét fél részére.
4. A támogatási igazolás birtokában a Támogató a támogatás összegét átutalja a Támogatott bankszámlájára.
5. A Támogató a támogatás összege után járó társasági adóból érvényesíthető kedvezményt legkorábban a december 20-i kötelező feltöltésből levonhatja, vagy a május 31-I bevallásában visszaigényelheti.
 
Amennyiben a fentebb előadottakkal, illetve az esetleges támogatással kapcsolatban további felmerülő kérdésük lenne, kérem forduljanak hozzánk bizalommal.

Elérhetőségünk:  

email: elnok@csnkc.hu

telefon: +36.82.571.038

Az ország egyik legkiemelkedőbb utánpótlásnevelő egyesületeként nem hagyjuk veszni a közös eddigi sikereinket, megbecsülve tradícióinkat, széles együttműködést kialakítva, minden erőnkkel megkívánjuk valósítani a fent leírtakat.

A leírtakhoz kérjük megtisztelő segítségét.

 

 


 

 

Egyéb termék vagy szolgáltatás (pl.: utaztatás, étkeztetés, ásványvíz, sportfelszerelés, stb.) felajánlásával támogatom!

A Csurgói Női Kézilabda Club folyamatosan keresi azokat a sport iránt elkötelezett, lokálpatrióta magánembereket, egyéni vállalkozókat, cégeket, vállalkozásokat, vállalatokat - leendő támogatóinkat, szponzorainkat - akik a Csurgói Női Kézilabda Clubot (CSNKC) az általuk kínált termék vagy szolgáltatás (pl.: utaztatás, étkeztetés, ásványvíz, sportfelszerelés, alapozó táborok feltételrendszerének biztosítása, csapatépítő tréningek feltételrendszerének biztosítása stb) felajánlásával kívánják támogatni. 

Sokszor a fenti felajánlások jelentik sportegyesületünk számára a legnagyobb segítséget!

Amennyiben esetleges támogatásával kapcsolatban további felmerülő kérdésük lenne, kérem forduljanak hozzánk bizalommal. 

Elérhetőségünk:  

email: elnok@csnkc.hu

telefon: +36.82.571.038

Az ország egyik legkiemelkedőbb utánpótlásnevelő egyesületeként nem hagyjuk veszni a közös eddigi sikereinket, megbecsülve tradícióinkat, széles együttműködést kialakítva, számítunk minden támogatóra, mecénásra, partnerre és hálásan megköszönjük előre is önzetlen szerepvállalásukat.

A leírtakhoz kérjük megtisztelő segítségét.

 


Anyagilag támogatom!

A Csurgói Női Kézilabda Club folyamatosan keresi azokat a sport iránt elkötelezett, lokálpatrióta magánembereket, egyéni vállalkozókat, cégeket, vállalkozásokat, vállalatokat - leendő támogatóinkat, szponzorainkat - akik a Csurgói Női Kézilabda Clubot (CSNKC) anyagi támogatás felajánlásával kívánják segíteni.

Amennyiben esetleges támogatásával kapcsolatban további felmerülő kérdésük lenne, kérem forduljanak hozzánk bizalommal.

Elérhetőségünk:  

email: elnok@csnkc.hu  

telefon: +36.82.571.038

Az ország egyik legkiemelkedőbb utánpótlásnevelő egyesületeként nem hagyjuk veszni a közös eddigi sikereinket, megbecsülve tradícióinkat, széles együttműködést kialakítva, számítunk minden támogatóra, mecénásra, partnerre és hálásan megköszönjük előre is önzetlen szerepvállalásukat.

A leírtakhoz kérjük megtisztelő segítségét.